Ανακαλύψτε τα δωρεάν εργαλεία για καθηγητές γλωσσών μεταναστών

Το ELT+V προσφέρει δωρεάν εργαλεία για να δώσει τη δυνατότητα σε εξειδικευμένους καθηγητές ξένων γλωσσών και μη εξειδικευμένους εθελοντές να βελτιώσουν την πρακτική τους στη διδασκαλία ξένων γλωσσών σε ενήλικες μετανάστες.

Αυτές οι 5 ενότητες παρέχουν πρακτικές στρατηγικές για την υποστήριξη της διδασκαλίας των μεταναστών μαθητών γλωσσών και μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο από εκπαιδευτικούς όσο και από εθελοντές. Είναι δομημένες ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επίσημη επιμόρφωση ή επιλεκτικά από εκπαιδευτικούς και εθελοντές.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις διαθέσιμες πηγές, πατάτε πάνω στη σχετική δραστηριότητα στη δεξιά πλευρά της σελίδας.

Μπορείτε να επιστρέψετε στο κύριο κείμενο κάνοντας κλικ στον τίτλο της δραστηριότητας.

Κάθε δραστηριότητα επισημαίνεται με ένα σύμβολο ως εξής:

 Αυτοστοχασμός και ανάλυση της πρακτικής

Δραστηριότητα κατάλληλη για άμεση χρήση με τους εκπαιδευόμενους

Πηγές ιδιαίτερα κατάλληλες για μη επαγγελματίες εθελοντές εκπαιδευτικούς

Κάθε ενότητα μπορεί να μεταφορτωθεί παρακάτω σε μορφή PDF, ενώ ειδικές επεξεργάσιμες πηγές είναι προσβάσιμες πατώντας πάνω στο σχετικό αρχείο word για κάθε ενότητα.

Project Number: 2020-1-UK01-KA204-078807

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.