ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Αυτό το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Erasmus+ και διευθύνεται από μια ομάδα 5 εκπαιδευτικών ιδρυμάτων από 4 χώρες της ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο.
edEUcation

Η edEUcation Ltd. είναι εκπαιδευτική συμβουλευτική εταιρεία με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο με εμπειρία σε διεθνή εκπαιδευτικά προγράμματα. Η εταιρεία έχει επίσης εμπειρία στην ανάπτυξη διαδικτυακών εκπαιδευτικών εργαλείων και προγραμμάτων κατάρτισης για επαγγελματίες. Η φιλοσοφία της εταιρείας είναι να επιδιώκει την βελτίωση την αποτελεσματικότητας μέσω της εκπαιδευτικής δραστηριότητας.

Ιστοσελίδα: www.edeucation.com

Les Cultures

O Les Cultures είναι ένας μη κερδοσκοπικός σύλλογος, που ιδρύθηκε το 1993 στο Lecco της Ιταλίας από 9 μέλη που προέρχονται από 7 διαφορετικές χώρες. O Les Cultures πιστεύει ότι οι πολιτιστικές διαφορές είναι μέσα για την προώθηση της αφομοίωσης και της κοινωνικής ένταξης. Για να επιβεβαιώσει αυτήν την αρχή, o Les Cultures εργάζεται σε τρεις διαφορετικούς τομείς: την κοινωνικοπολιτιστική ένταξη των μεταναστών στην περιοχή του Lecco, την διεθνή συνεργασία με τον Νίγηρα, τη Γκάνα και την Ουκρανία και την πολιτιστική προώθηση.

Ιστοσελίδα: www.lescultures.it

Το Wisamar είναι ένα μη κερδοσκοπικό εκπαιδευτικό ίδρυμα στη Λειψία της Γερμανίας, το οποίο δραστηριοποιείται στην επαγγελματική, πολιτιστική και ενήλικη εκπαίδευση. Το Wisamar είναι διαπιστευμένο από την TÜV ως πάροχος εκπαίδευσης και από το Γραφείο Μετανάστευσης και Προσφύγων ως Πάροχος Ενσωμάτωσης. Η Wisamar εργάζεται στους ακόλουθους τομείς: αγορά εργασία και κοινωνική ένταξη, περαιτέρω εκπαίδευση, συμβουλευτική κινητικότητα και κινητικότητα της ΕΕ και ως γραφείο έργων για διάφορα έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ. Με εταίρους από την περιοχή της Leipzig-Halle καθώς και από όλη την Ευρώπη, το Wisamar δεσμεύεται για κοινές ευρωπαϊκές δραστηριότητες στον τομέα της εκπαίδευσης και της περιφερειακής ανάπτυξης.

Ιστοσελίδα: www.wisamar.de

Open Europe

Ο Σύνδεσμος Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών “OpenEurope” είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με κεντρικό γραφείο στο Reus (Καταλονία, Ισπανία) που στοχεύει να βοηθήσει νέους και ενήλικες που εργάζονται σε τομείς που σχετίζονται με την νεολαία, να συμμετάσχουν σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Όλα τα έργα και οι πρωτοβουλίες του οργανισμού στοχεύουν στη συμμετοχή εκπαιδευτικών, δασκάλων, καθηγητών και φοιτητών ολόκληρης της κοινότητας στη διεξαγωγή έργων και προγραμμάτων που επιδιώκουν μια διαδικασία δια βίου μάθησης. Τα προγράμματά τους έχουν σχεδιαστεί για να αναπτύξουν την επικοινωνία, την ηγεσία και τις επαγγελματικές δεξιότητες των συμμετεχόντων.

Ιστοσελίδα: www.openeurope.es

Η IDEC είναι μια συμβουλευτική εταιρεία παροχής κατάρτισης που βρίσκεται στον Πειραιά. Οι δραστηριότητες της συνίστανται στην κατάρτιση, την παροχή διαχειριστικών συμβουλών, τη διασφάλιση ποιότητας, στην αξιολόγηση και στην ανάπτυξη λύσεων ΤΠΕ τόσο για τον ιδιωτικό όσο και για τον δημόσιο τομέα. Η IDEC δραστηριοποιείται τα τελευταία 20 χρόνια στον τομέα των έργων της ΕΕ. Διαθέτει μακρά πείρα σε ευρωπαϊκές πολιτικές σχετικά με τη διά βίου μάθηση και ειδικότερα σε EQF, ECVET, Europass, EQAVET, επικύρωσης μη τυπικής και άτυπης μάθησης, προγράμματα μάθησης και μαθητείας βάσει εργασίας και σε εθνικές μεταρρυθμίσεις των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Ιστοσελίδα: www.idec.gr

Project Number: 2020-1-UK01-KA204-078807
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.